ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

04 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

News Desk News Desk

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ರುಪ್ಸಾ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ

News Desk News Desk
error: Alert: Copyrighted Content!!