ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವುಂದ ಮಸೀದಿ

News Desk
News Desk
Supplied

ನಾವುಂದ: ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟು ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಹೆದ್ದಾರಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕರವಾದ ಚಿತ್ರಣ.

- Advertisement -
Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Alert: Copyrighted Content!!